Esporos E Seringas

Ban Hua Thanon Print or Syringe

Escrever comentário

Ban Hua Thanon Print or Syringe

An other beautiful cubensis strain from Thailand.